/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg

 

akkerbouw

Het aardappelseizoen 2015 verliep erg droog, relatief warm en zo goed als vrij van plaagdruk. Een paar rassen leden onder de droogte maar verder was de kwaliteit algemeen goed. Het aanbod plaagresistente rassen houdt ook in deze omstandigheden goed stand.
geupdate: 01:56 | 15-12-2015
 1. akkerbouw
Op zondag 27 en maandag 28 september nam het 'Vlaams onderzoeks- en kennisnetwerk voor biolandbouw en -voeding' deel aan de vakbeurs BioXpo in Brussel. NOBL, CCBT, Biobedrijfsnetwerken, ILVO, Inagro, PCG, pcfruit, Proefcentrum Pamel, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Hogeschool Gent, Odisee Campus Waas en Landwijzer stelden er het onderzoek en hun kennisnetwerk voor biolandbouw in Vlaanderen voor.
geupdate: 05:20 | 14-12-2015
 1. akkerbouw
 2. groenten
 3. bodemvruchtbaarheid
De Biovelddag van Inagro in oktober gaat traditioneel door in volle oogstperiode. Tijdens de rondgang langs de percelen van het proefbedrijf biologische landbouw werden de tussentijdse proefresultaten toegelicht. Dat er grote belangstelling heerst voor het onderzoek en de innovaties in biologische teelt bleek uit de vele geïnteresseerde aanwezigen. Bovendien is de biovelddag een uitgelezen kans om als teler ervaringen uit te wisselen met de onderzoekers en collega-telers.
geupdate: 03:32 | 21-10-2015
 1. akkerbouw
 2. groenten
In de zoektocht naar een hogere bedrijfseigen eiwitproductie voert Inagro reeds enkele jaren proeven met mengteelten. In deze mengteelten wordt triticale gecombineerd met erwten of veldbonen. Dit jaar werd een breed rassenaanbod voedererwten en winterveldbonen opgevraagd en vergeleken in een vaste combinatie met triticale.
geupdate: 03:21 | 21-10-2015
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
Steeds meer onderzoeken tonen aan dat het verhogen van de genetische diversiteit in gewassen voordelen biedt ten opzichte van een pure teelt met één ras. In het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen experimenteert men met het gebruik van ‘composite cross populations’ (CCP’s) of samengestelde kruisingspopulaties. Deze populaties ontstaan uit een kruising van verschillende rassen waarbij de zaadoogst van de hele populatie wordt gebruikt om een volgende generatie te creëren. Op die manier ontstaan populaties met een extreem hoge genetische diversiteit. Door jaar na jaar deze vorm van massaselectie toe te passen zal de populatie zich maximaal aanpassen aan de omstandigheden waaronder ze wordt geteeld.
geupdate: 10:37 | 23-11-2015
 1. akkerbouw
 2. biodiversiteit
De voorbije jaren is bakspelt erg in trek. Voor biologische spelt blijft de hoge vraag stabiel. In deze proef konden we het rassenaanbod testen in droge omstandigheden.
geupdate: 02:59 | 21-10-2015
 1. akkerbouw
Op zondag 27 en maandag 28 september nemen wij met het 'Vlaams onderzoeks- en kennisnetwerk voor biolandbouw en -voeding' deel aan de vakbeurs BioXpo in Paleis 1 van Brussels Expo. We nodigen je dan ook graag uit op ons 'kennisplein'!
geupdate: 10:24 | 15-10-2015
 1. herkauwers
 2. akkerbouw
 3. beschutte teelt
 4. groenten
 5. bodemvruchtbaarheid
Inagro zoomde tijdens haar officiële jaarlijkse bezoeknamiddag op 2 september in op biologische landbouw. Een bezoek aan een biosupermarkt en een zelfpluktuin voor groenten leerden dat een groeiende groep consumenten bezorgd is om zijn voedsel en bewust kiest voor bio. Twee landbouwbedrijven die, vanuit een gangbaar verleden, een nieuwe toekomst opbouwen in de biologische landbouw vertelden in alle openheid hun verhaal en gaven ook aan hoe Inagro, via praktijkgericht onderzoek en voorlichting, een belangrijke partner is voor hun bedrijf.
geupdate: 03:00 | 21-10-2015
 1. akkerbouw
 2. groenten
Inagro zette een verkennende proef op met quinoa op het biologisch proefbedrijf. Ondertussen staat de quinoa er in alle maten en kleuren bij en komt de oogst in zicht.
geupdate: 08:11 | 15-09-2015
 1. akkerbouw
 2. biodiversiteit
Triticale is met ongeveer 250 ha het belangrijkste graangewas in de Vlaamse biologische landbouw. In vergelijking met wintertarwe is triticale minder ziektegevoelig en is de onkruidonderdrukking beter. Triticale wordt ook vaak geteeld in combinatie met voedererwten en/of winterveldbonen. Naast de korreloogst kan ook op een vroeger tijdstip de volledige plant gehakseld en ingekuild worden, de zgn. ‘gehele plant silage’ (GPS).
geupdate: 04:44 | 15-09-2015
 1. akkerbouw

Pages