/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg

Nieuw Europees project voor pcfruit vzw: BIOCOMES

Recent werd in het 7de kaderprogramma (Call: “FP7-KBBE-2013-7) het project “BIOCOMES” weerhouden voor financiering. pcfruit vzw is één van de 27 partners uit in totaal 14 verschillende landen van dit project dat getrokken wordt door Wageningen UR -Plant Research International- uit Nederland. Naast pcfruit vzw is er nog één andere Belgische partner, nl. de firma Viridaxis (Wallonië).

Het acroniem “BIOCOMES” staat voor “Biological control manufacturers in Europe develop novel biological control products to support the implementation of Integrated Pest Management in agriculture and forestry”. De doelstelling van het project is om in totaal 11 nieuwe biologische bestrijdingsagentia (BCA’s) te ontwikkelen voor de Europese landbouw en bosbouw.

pcfruit vzw (afdeling Zoölogie) zal samen met Viridaxis en het Zoölogisch instituut van de universiteit van Belgrado (Servië) instaan voor de identificatie, ontwikkeling en succesvolle toepassing van (nieuwe) sluipwespen voor de bestrijding van bladluizen (evenals bloedluizen/wol- en schildluizen) in de fruitteelt. De uitdaging en focus zal hierbij liggen op de inzet van sluipwespen in de openlucht pitfruitteelt.

Andere partners binnen het consortium zullen oplossingen zoeken voor de biologische bestrijding van doelplagen als o.a. de plakker mot (Lymantria dispar), de dennensnuitkever (Hylobius abietis) en de tomaatmineermot (Tuta absoluta) via ondermeer de ontwikkeling van entomopathogene nematoden en virussen.
De 11 beoogde biologische bestrijdingsagentia vormen allen nieuwe alternatieven die chemische gewasbeschermingsmiddelen voor een deel zullen kunnen vervangen in nieuwe IPM-strategieën in de Europese land- en bosbouw. Uiteraard zullen ze ook een grote meerwaarde betekenen voor de biologische landbouw.

Het project heeft een duur van 4 jaren en zal starten begin 2014.

Meer info?
Tim Beliën (pcfruit)
TEL: + 32 (0) 11/69 71 30
E-mail: tim.belien@pcfruit.be

pitfruit