/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg

Focusgroep: bemestingsstrategieën voor de biologische landbouw

Thursday, August 2, 2018 - 16:00 to 19:00

Beste biologische groenteteler,

De biologische landbouw draagt bodemkwaliteit hoog in het vaandel. Doordat MAP 5 de aanvoer van fosfor sterk beperkt, is het niet evident om te werken aan de organische stof- en stikstofvoorziening. Een project dat uitgaat van de VLM en uitgevoerd wordt door het ILVO, Inagro, pcfruit, UGent en de Bodemkundige Dienst van België, wil deze problematiek op een wetenschappelijke manier in kaart brengen én op zoek gaan naar oplossingsrichtingen samen met u.

In een eerste focusgroep in maart schoven jullie een aantal prioritaire oplossingsrichtingen naar voren. Heeft u interesse voor het inpassen van groenbedekkermengsels, het composteren van mest en andere reststromen en gereduceerde bodembewerking, kom dan zeker naar de tweede focusgroep op 2 augustus op het ILVO, Burg. Van Gansberghelaan 109, 9820 Merelbeke,  van 16:00 - 19:00

Wat zullen we doen in deze focusgroep:

- Oplossingsrichtingen toelichten

- Kiezen uit bodembeheermaatregelen die u met onze ondersteuning en wetenschappelijke opvolging uitvoert op het eigen bedrijf

- Bespreking van een wetenschappelijk proefopzet: WAT en HOE?

- Toelichting bij boerderijcompostering op de composteringssite van het ILVO.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan deze focusgroep? Schrijf u dan via de link.

Contactgegevens: 

Koen Willekens, T +32 9 272 26 73, koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be