/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg

Samenwerken aan optimalisering van bemestingsstrategieën vanuit de principes van de biolandbouw

Friday, August 31, 2018 - 12:00 to 15:00

Focusgroep 2 - Oproep

Beste biologische veehouder,

De biologische landbouw draagt bodemkwaliteit hoog in het vaandel. Een project dat uitgaat van de VLM en uitgevoerd wordt door het ILVO, Inagro, pcfruit, UGent en de Bodemkundige Dienst van België, wil knelpunten en onderzoeksnoden rond bodem en bemesting  in kaart brengen én op zoek gaan naar oplossingsrichtingen samen met u. Hiervoor worden wetenschappelijke proeven maar ook proeven op praktijkbedrijven opgezet.

Eerder dit jaar vonden een aantal focusgroepen met veehouders en groentetelers plaats. Op basis van die gesprekken kwamen volgende prioritaire punten naar voren : 

•Mengteelten en groenbedekkermengsels

•Bewerking/compostering van mest en reststromen

•Gereduceerde bodembewerking

In een tweede focusgroep op 31 augustus op het ILVO, Burg. Van Gansberghelaan 109, 9820 Merelbeke, van 12:00 - 15:00 willen we deze thema’s verder vorm geven. 

Wat zullen we doen in deze focusgroep :

•Toelichting prioritaire bodembeheermaatregelen (zie boven)

•Een praktijkproef op jouw bedrijf? 
Kiezen uit bodembeheermaatregelen die u met onze ondersteuning en wetenschappelijke opvolging uitvoert op het eigen bedrijf

•Bespreking van een wetenschappelijk proefopzet rond bemesting en groenbedekkers. Wat en hoe?  Bij voorbeeld keuze van een groenbedekker als ruwvoeder.

•Bezoek biologische proefvelden (soja, onderzaai grasklaver) en composteringssite van het ILVO.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan deze focusgroep? Schrijf u dan in door een mailtje te sturen naar: koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be  of door u aan te melden via deze link.

Broodjes worden voorzien voor wie zich inschrijft. 

Voor bijkomende inlichtingen kunt u ook telefonisch terecht bij Koen Willekens 0485/179391 of Luk Sobry 0476 /208 717.