/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg

Bloemen vervangen insecticiden in slateelt

Onderzoekers van het Ministerie van Landbouw van de VS hebben aangetoond hoe slatelers bladluizen kunnen beheersen zonder de inzet van insecticiden door bloemen op te nemen in en tussen de teelt.

De bioboeren in de VS weten al langer dat de kruisbloemige 'Sweet Alyssum' (een soort schildzaad) effectief is in de beheersing van bladluizen in sla. Alyssum maritimum is een eenjarige, Mediterrane soort die een uitbundige en langdurige bloei heeft. Uit onderzoek blijkt dat de bloemen zeer geschikt zijn voor natuurlijke vijanden en vooral zweefvliegen en roofwantsen aantrekt. Dankzij de bloemen kunnen zweefvliegen meer eitjes produceren en afleggen bij bladluiskolonies op slaplanten.  De larven van deze zweefvliegen consumeren wel 150 bladluizen per dag. De trade-off die deze techniek met zich meebrengt bedroeg echter 5% opbrengstverlies, door de oppervlakte die wordt ingenomen door de bloemen.

Dankzij  een nieuwe techniek van 'intercropping' (tussenteelt), ontwikkeld door Dr Eric Brennan, blijkt het mogelijk om in de teelt van romeinse sla voldoende bloemen te voorzien voor natuurlijke plaagbeheersing, zonder oppervlakte voor sla te moeten opgeven. De richtlijnen voor deze techniek werden ontwikkeld in een grootschalig onderzoek, over een periode van 9 jaar, op biologische proefpercelen in de teelt van romeinse sla. Per 50 slaplanten worden (handmatig) één of twee sweet Alyssum planten tussen de rijen geplant.  In deze teeltconfiguratie gedijen de Alyssum planten goed zonder de slaplanten te verdringen of hun omvang/stukgewicht te reduceren.

Brennan’s onderzoeksresultaten zijn vrij online verkrijgbaar. Hij heeft ook een video gemaakt over zijn onderzoek, waarin verschillende experimentele plantschema’s worden getoond: https://www.youtube.com/watch?v=KVLgt2_J1Wk

Ook in onze buurlanden en  in Vlaanderen is er al heel wat ervaring opgedaan met bloemen en bloemenmengsels voor natuurlijke vijanden. Inagro organiseert op dit moment een groepsaankoop  voor bloemenmengsels met voornamelijk inheemse soorten (klik hier). Voor heel wat van deze soorten is via onderzoek aangetoond dat ze net als de Alyssum bloemen een positief effect hebben op de aanwezigheid, de levensduur en fertiliteit van diverse natuurlijke vijanden.

 

Bron: Organic farming Research Foundation (http://www.ofrf.org/)

 
groenten
biodiversiteit