/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg

Nieuwe teeltfiches vlinderbloemigen beschikbaar!

Annelies Beeckman (Inagro)

(Foto: Louis Bolk Instituut)

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in de teelt van vlinderbloemigen en werden praktische teelthandleidingen samengesteld voor landbouwers die hiermee aan de slag willen gaan. 

​Om alle kennis over vlinderbloemige teelten (zoals Luzerne en rode klaver) op een overzichtelijke wijze te verzamelen, maar vooral ook praktijkervaring te bundelen en door te geven, wordt het demoproject “Toepasbaarheid van vlinderbloemigen bij de invulling van vergroening met focus op rundveebedrijven met nauwe vruchtwisseling” uitgevoerd. 

Dit project wordt ondersteund door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. In het kader van dit project stelden de projectpartners enkele teeltfiches samen met de belangrijkste teeltaspecten en aandachtspunten:

Meer info?
annelies.beeckman@inagro.be

 

Image

akkerbouw
groenten