/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg

Biobedrijfsnetwerk AKKERBOUW-VEEVOEDER

18 06 2019
Bijeenkomst van de bio akkerbouwers en veehouders.

Bedrijfsbezoek droge groenten en eiwitrijke mengteelten (FR)

18 06 2019
Bedrijfsbezoek in het Franse Wacquemoulin met focus op mengteelten, linzen, kikkererwten, sojabonen, ...

Excursie 'landbouw en natuur: hand in hand'

20 06 2019
Het Vlaams Ruraal Netwerk en het Waals Ruraal Netwerk organiseren samen op donderdag 20 juni de excursie ‘Landbouw en natuur, hand in hand. Tijdens deze dag kunt u zien en horen waar landbouw en natuur elkaar ontmoeten.

Biovelddag NL

20 06 2019
Jaarlijkse biovelddag op de Broekemahoeve in Lelystad

Workshop klimaatvriendelijke melkveerantsoenen - Melle

20 06 2019
Uitwisseling resultaten van een project ivm klimaatvriendelijke voeders (geen specifieke focus op bio teelt).

Oude granen en peulvruchten op jaarlijkse open dag Humus

23 06 2019
23 juni, 10u00 tot 18u00 te Zulte

Bedrijfsbezoek voor omschakelaars: akkerbouw en groenteteelt

25 06 2019
Bedrijfsbezoek biologische akkerbouw en groenteteelt

Proefveldbezoek mengteelt veldbonen en granen als pluimveevoeding

25 06 2019
Voorafgaand aan de Biovelddag van Inagro kom je meer te weten over mengteelten voor pluimveevoeding

Biovelddag Inagro

25 06 2019
Jaarlijkse openvelddag op het biologische proefbedrijf van Inagro

Proefveldbezoek Inagro - thema vlinderbloemigen

26 06 2019
Studiedag met proefveldbezoeken mengteelten en vlinderbloemigen

Infomoment innovatieve teelten

28 06 2019
PCG nodigt je uit voor een infomoment ivm 'nieuwe teelten'

Proefveldbezoek bio beschutte teelten

28 06 2019
Bezoek aan de lopende proeven in de bio serres en koepels van het PCG

Inspiratietour: biologische industriefruit telen

02 07 2019
We bezoeken twee specialisten ter zake met ervaringen in rassenkeuze en plantsystemen.

Oeko-Feldtage 2019

03 07 2019
Reis mee naar deze Duitse vakbeurs voor biologische land- en tuinbouw!

BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event

03 07 2019
On July 3th 2019, there will be a brokerage event organised by the EU-funded BioHorizon project, a collaborative effort of SC2 National Contact Points (NCPs) from across Europe. Offered free of charge, the purpose of the brokerage event is to help you find the right partners for the upcoming 2020 calls under SC2 and the Key Enabling Technology 'Biotechnology' (KET-Biotech).

Ondernemersgroep composteren en fermenteren

04 07 2019
Bedrijfsbezoek bio melkveebedrijf met 'boerderijcomposteren' als centraal thema

Nederlandstalig bezoek aan Journée bio

05 07 2019
Biologische velddag van CPL Vegemar in Horion

Infoavond agroforestry: bomen voor veerkracht

10 07 2019
Met deze infoavond mikken we op alle geïnteresseerden om met dit teeltsysteem aan de slag te gaan of er eenvoudigweg kennis mee te maken. Voorafgaand aan de infoavond zijn we te gast op Boomkwekerij Sylva. We krijgen er een rondleiding en maken kennis met de werking op de boomkwekerij, soorten- en rassenkeuze, verschillende plantformaten en hun voor- en nadelen in agroforestry context, kwaliteitsvereisten voor het plantsoen. Programma 16u: Onthaal – boomkwekerij Sylva, ‘t Hand 10, 9950 Waarschoot 16u30: Rondleiding door Jan Coussement 18u: Broodjesmaaltijd 19u: Infomoment:

Infoavond agroforestry

10 07 2019
Infoavond over het teeltsysteem agroforestry met voorafgaand bezoek aan een boomkwekerij

Pages