/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg

Masterclass Onkruidbestrijding in de Biologische Teelt

28 02 2018
Tijdens deze Masterclass gaan we vanuit oude en nieuwe kennis samen op zoek naar systeemgerichte oplossingen voor de aanpak van onkruiden in de biologische teelt van groenten en akkerbouwgewassen.

Biobedrijfsnetwerk Melkvee

06 03 2018
Bijeenkomst van de biologische melkveehouders

Focusgroep Bemesting: bio grove groenteteelt (west)

19 03 2018
Zorg ervoor dat bio haalbaar wordt binnen het nieuwe mestactieplan door deel te nemen aan de focusgroep grove groenteteelt!

Infoavond Landwijzer Leertraject Bio-& BD-landbouw - Gent

20 03 2018
Denk je erover na om bioboer of -boerin te worden? Informeer je dan bij Landwijzer!

Focusgroep Bemesting: bio grove groenteteelt (oost)

21 03 2018
Zorg ervoor dat bio haalbaar wordt binnen het nieuwe mestactieplan door deel te nemen aan de focusgroep grove groenteteelt!

Startdag 5-daagse (maart-mei) Inspiratiecursus Agro-Ecologie

23 03 2018
In 5 thematisch dagen biedt Landwijzer een krachtige cursus waarin de systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat.