beschutte teelt

In verwarmde kassen is de meest rendabele opstelling voor een biologische grondteelt een rotatie met volgende gewassen in combinatie: tomaat, komkommer, paprika en/of aubergine. Deze gewassen zijn echter bijna allen van dezelfde familie en op elk van deze gewassen kunnen wortelknobbelaaltjes zich voortplanten en/of overleven. Om die reden is het van uiterst belang een resistente onderstam te gebruiken. Tevens gaan onderstammen een invloed hebben op de productie en de uniformiteit van de vruchten.
geupdate: 07:21 | 15-09-2015
 1. beschutte teelt
Rassen rode blokpaprika’s zijn er zeker genoeg, maar welke hiervan het meest geschikt zijn voor de biologische teelt is nog niet helemaal duidelijk. Voor de selectie van de rassen werd in eerste instantie rekening gehouden met de wensen van de telers. Uiteraard is hierbij rekening gehouden met het al dan niet beschikbaar zijn van biozaad en het aanbod dat de zaadhuizen zelf als voorstel aanleverden.
geupdate: 07:08 | 15-09-2015
 1. beschutte teelt
Door de beperkte rotatie van vruchtgroenten in een verwarmde kas, krijgt men er vaak te kampen met wortelknobbelaaltjes. Door het gebruik van een geschikte onderstam wordt getracht de populatie in de hand te houden. Tevens heeft een onderstam ook invloed op de productie en de kwaliteit van de vruchten. Aan de hand van een onderstammenproef werd nagegaan welke onderstam het meest geschikt is tijdens de biologische teelt van tomaat.
geupdate: 07:24 | 15-09-2015
 1. beschutte teelt
Recentelijk hebben telers opnieuw meer en meer te kampen met Cladosporium, een schimmelziekte die een tijdje weg bleef, maar duidelijk terug de kop op steekt. Niet alle rassen zijn echter even gevoelig; enkelen zijn resistent tegen Cladosporium. Aan de hand van een rassenproef wordt nagegaan welke rassen het best voldoen voor een biologische teelt van trostomaat.
geupdate: 06:51 | 15-09-2015
 1. beschutte teelt
Didymella bryoniae, beter gekend onder de naam Mycosphaerella, vormt al vele jaren één van de belangrijkste problemen in de komkommerteelt. Tijdens het IWT-project “Beheersing van D. bryoniae in de teelt van komkommer” dat op 1 juli 2015 van start is gegaan, is de doelstelling om na 4 jaar onderzoek tot een beheersingsstrategie te komen dat toepasbaar is binnen elk type komkommerbedrijf.
geupdate: 01:48 | 29-07-2015
 1. beschutte teelt
Op vrijdag 17 juli had het proefveldbezoek “Bio Beschutte teelten plaats”. De stand van zaken van de proeven werden toegelicht.
geupdate: 01:21 | 29-07-2015
 1. beschutte teelt
Sinds 2013 voert het PCG binnen hun onderzoeksdomein ‘innovatie’, naast onderzoek naar kruiden, ook onderzoek uit naar verschillende andere nicheteelten. Binnen het leader-project “In my backyard: delicatessegroenten op een dienblad” werd de teelt onder de loep genomen van verschillende mini- en zelfs microgroenten. Het project werd de laatste maanden in de kijker gezet bij het grote publiek op de Europadag te Gent en op het PCG tijdens de Bioweek.
geupdate: 01:10 | 29-07-2015
 1. beschutte teelt
 2. kruiden
 3. groenten
Op 1 en 2 december 2015 organiseert het Europese technologieplatform TPorganics de Organic Innovation Days in Brussel. Het doel van dit event is het innovatiepotentieel van de biologische voedings- en landbouwsector in de kijker te plaatsen. In dit kader lanceert TPorganics een oproep naar biolandbouwers, onderzoekers en bedrijven om hun innovatieve oplossingen voor de biologische landbouw- en voedingssector voor te stellen.
geupdate: 11:26 | 24-08-2015
 1. akkerbouw
 2. beschutte teelt
 3. groenten
Elke teler kent het belang van kwalitatief en robuust plantmateriaal. Maar wat zijn de mogelijkheden voor jouw bedrijf om er aan te geraken? Biologische plantenkwekers zijn nu eenmaal niet zo dik gezaaid in Vlaanderen. En het zelf opkweken is een hele uitdaging want plantenopkweek is de voorbije decennia meer en meer geëvolueerd naar een apart vakgebied met vereiste infrastructuur en mechanisatie.
geupdate: 08:50 | 11-06-2015
 1. beschutte teelt
 2. kruiden
 3. groenten
Restaurants hebben hun groentjes graag ‘klein en fijn’. Minigroentjes zijn de laatste jaren langzaam maar zeker een vaste waarde geworden in het assortiment. Zij zijn niet alleen gemakkelijker te bewerken maar zitten bovendien ook boordevol smaak en vitamientjes wat hen erg aantrekkelijk maakt.
geupdate: 10:38 | 02-06-2015
 1. beschutte teelt
 2. groenten

Pages