/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg

laatste nieuws

De monitoring van 8 tomatenbedrijven geeft aan dat de populatie van Tuta absoluta op de meeste bedrijven sterk toegenomen is de laatste weken. Deze toename is duidelijk zichtbaar op de feromoonvallen maar ook het gewas vertoont op enkele bedrijven duidelijke schade. Reden te meer om de aanwezigheid van Tuta absoluta op uw bedrijf in de gaten te houden. Doorgedreven monitoring van Tuta absoluta maar ook van Macrolophus pygmaeus blijken essentieel.
geupdate: 11:24 | 16-05-2013
  1. beschutte teelt
De bacterie Xanthomonas fragariae (Xf), veroorzaker van de bladvlekkenziekte op aardbei, is Europees een quarantaine-organisme. Er heerste bezorgdheid over de symptomen en mogelijke economische impact van de ziekte. Daarom zette ILVO een grondig onderzoek op. Hieruit blijkt dat de bacterie algemeen verspreid in de aardbeiteelt voorkomt maar slechts sporadisch de ziekte veroorzaakt. De belangrijkste bron van infectie van nieuw weefsel komt van uitwendige en mechanische gebeurtenissen, vb. door een snoeischaar, schoeisel, menselijke manipulaties. Dergelijke externe verspreiding kan vrij goed met teelttechnische maatregelen beheerst worden, wat hoopgevend nieuws is voor de telers.
geupdate: 11:12 | 16-05-2013
  1. kleinfruit
Het aardappelseizoen 2013 is goed begonnen. Algemeen is in goede omstandigheden en tijdig geplant. De (bodem)temperatuur is alsnog aan de lage kant en vertraagt de opkomst. Niettemin komen de eerste percelen boven. Zoals voorgaande jaren kunt u opnieuw op de adviesdienst inschrijven.
geupdate: 01:30 | 16-05-2013
  1. akkerbouw
Zoekt u een eerder verschenen artikel of oud proefverslag? Alle artikels en verslagen die gepubliceerd zijn sinds 2011 worden bijgehouden op de website van CCBT!
geupdate: 04:29 | 18-04-2013
PPK is op zoek naar bedrijven voor samenwerking en on farm onderzoek rond bemesting en ph-verlaging van de bodem.
geupdate: 03:43 | 18-04-2013
  1. kleinfruit
  2. bodemvruchtbaarheid
PPK ontwikkelde in samenwerking met Wim Vandenberghe zes digitale teeltagenda's voor kleinfruit: zomerframboos, herfstframboos, zwarte bes, rode/witte bes, blauwe bes en stekelbes. Vorig jaar lanceerde PPK ook reeds een teeltagenda voor aardbeien. In de zeven agenda’s zit informatie opgeslagen die ondersteuning kan bieden aan startende biologische kleinfruittelers.
geupdate: 12:06 | 08-05-2013
  1. kleinfruit
Op 16 maart 2013 organiseerden het Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit ‘Pamel’ (PPK ‘Pamel’) samen met het Koninklijk Nationaal Verbond van Aardbei-telers (KNVA) opnieuw de jaarlijkse studiedag aardbeien en kleinfruit. Deze studiedag is de traditionele afsluiter van een drukke vergaderperiode en de start van het nieuwe seizoen.
geupdate: 06:02 | 18-04-2013
  1. kleinfruit
Een onderzoek rond glastuinbouw in Oost-Vlaanderen door de dienst Landbouw en Platteland van de provincie wijst uit dat er de komende jaren heel wat siertelers met (koud) glas hun activiteiten zullen stopzetten de komende jaren of op zoek zijn naar een alternatieve teelt. Dit is een gevolg van de structureel moeilijke prijsvorming en de transitie naar grotere schaal waarin de glastuinbouw zich vandaag bevindt.
geupdate: 06:34 | 17-04-2013
  1. beschutte teelt
Er zijn geen biologische fungiciden beschikbaar met een goede werkzaamheid tegen de courante ziekten in spruitkool. In een rassenproef biologische spruitkool in het seizoen 2011 kwamen enkele rassen naar voor met een goede weerbaarheid. In het seizoen 2012 zocht Inagro naar bevestiging van deze resultaten.
geupdate: 11:09 | 29-04-2013
  1. groenten

Insectenparasitaire aaltjes zijn commercieel beschikbaar als biologisch bestrijdingsmiddel tegen diverse plaaginsecten. In glasteelten worden tegen bepaalde plagen goede controleresultaten behaald. In openluchtteelten blijken de aaltjes meestal onvoldoende effectief. Om deze toepassing te optimaliseren, stapte Inagro in 2009 mee in een project in samenwerking met ILVO en Universiteit Gent. Na vier jaar onderzoek in kool en prei ziet Inagro perspectief in de inzet van aaltjes tegen maden van de koolvlieg.

geupdate: 04:31 | 18-04-2013
  1. groenten

Pages