/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg

Eerste bevindingen CCBT project ‘Aardvlooien uitgevlooid’

Joran Barbry en Femke Temmerman (Inagro)

Aardvlooien zijn kleine kevertjes die ernstige schade veroorzaken in diverse gewassen. Droge en warme weersomstandigheden zijn ideaal voor aardvlooien, waardoor de druk in 2017 en 2018 erg hoog was. Inagro is dit jaar gestart met een tweejarig CCBT project ‘Aardvlooien Uitgevlooid’. Uit eerste veldproeven blijkt vooral het afdekken met een fijnmazig net effectief te zijn.

Aardvlooien zijn zeer kleine kevertjes met een lengte van twee tot vijf millimeter. Ze behoren tot de familie van de bladhaantjes (Chrysomelidae). Er komen wereldwijd heel wat soorten voor die te klasseren zijn volgens de planten waarop de betrokken soort zich voedt. In Vlaanderen komen drie soorten voor die schade kunnen veroorzaken aan koolgewassen: de blauwe koolaardvlo (Phyllotreta cruciferae), de grote gestreepte aardvlo (Phyllotreta nemorum) en de kleine gestreepte aardvlo (Phyllotreta undulata). In het tweejarige CCBT-project ‘Aardvlooien uitgevlooid’ onderzoekt Inagro welke factoren de populatiegrootte en plaagdruk beïnvloeden en welke preventieve maatregelen en biologische beheersingstechnieken praktisch toepasbaar en werkzaam zijn voor dit plaaginsect.

Veldproeven met preventieve maatregelen en biopesticiden
In het voorjaar en de zomer van 2018 legden we twee veldproeven aan op het biologisch proefbedrijf van Inagro. Hierbij testten we zowel preventieve methodes als nog niet erkende biopesticiden uit. Paksoi fungeerde als modelgewas. We experimenteerden met een mengteelt van paksoi en veldbonen met als bedoeling om de aardvlooien te verwarren. Ook probeerden we een prototype vangsysteem uit bestaande uit een met lijm bestreken plank die we over het gewas bewogen om zo insecten weg te vangen. Als derde preventieve maatregel dekten we de planten gedurende de volledige teelt af met een net met een maaswijdte van 1 mm op 0,8 mm. De biopesticiden die werden uitgetest zijn toegelaten in de biologische teelt maar hebben nog geen erkenning in paksoi voor de beheersing van aardvlooien.
 
Afdekking met een fijnmazig net blijkt effectief
Alleen de afdekking met het fijnmazige net zorgde in de twee veldproeven voor een significante vermindering van vraatschade en voor een beter eindresultaat: een hogere opbrengst met een hogere kwaliteit.
Enkele biopesticiden konden de vraatschade wel verminderen tijdens het verloop van de teelt, maar die verschillen verdwenen naar het einde van de teelt toe. Om de effectieve werking van biopesticiden op aardvlooien goed te kunnen beoordelen, voerden we ook proef onder labo omstandigheden uit. Daarvoor dompelden we stukjes blad van paksoi in spuitoplossingen en plaatsen we vijftien aardvlooien op deze blaadjes om de werking op bepaalde tijdstippen te evalueren. Die proef toonde duidelijk aan dat enkele biopesticiden een snelle afdodende werking hebben terwijl andere geen of onvoldoende werking hebben tegen aardvlooien. Met deze resultaten kunnen we in 2019 een nieuwe, gerichtere veldproef aanleggen om de werking van de effectieve biopesticiden onder veldomstandigheden te beoordelen. 
 
Lees het volledige artikel hier!

Meer info?
Joran Barbry (Inagro)
Tel: +32 (0)51 27 32 27
 


groenten