/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg

Proefresultaten PIBO Campus 2016 beschikbaar

Martine Peumans (PIBO Campus vzw)

Op 18 januari organiseerde PIBO-campus naar jaarlijkse gewoonte haar studienamiddag over bio-landbouw. Het 40-koppige publiek bestond uit zowel leerlingen van het beroepsonderwijs van PIBO als landbouwers/geïnteresseerden uit de bio-sector. Het was een zeer leerrijke en aangename namiddag. Eerst kwam Benny Van de Velde van Wervel als gastspreker aan het woord. Hij vertelde gepassioneerd over het CSA-bedrijf in Gent waarop hij sinds een 2-tal jaar actief is. Hij lichtte het reilen en zeilen van het bedrijf toe en gaf aan dat er een nauwere band is met de leden door de korte ketenstrategie. 

Image

Verder overliepen Nico Luyx en Martine Peumans van PIBO-campus de proefresultaten van de biologische teelten toe en over het algemeen was het duidelijk dat er een hoge onkruiddruk was in alle teelten. De opbrengsten lieten te wensen over, maar helaas hebben we de natuur niet in de hand. De opbrengsten van de korrelmaïs waren wel zeer goed. Wij kijken samen met u uit naar een vruchtbaar seizoen!

 

De proefresultaten van 2016 zijn beschikbaar op http://www.pibo-campus.be/proefresultaten-biologische-teelten-2016/

Meer info?
Martine Peumans (PIBO Campus vzw)
Tel: +32 (0) 12 39 80 49 
E-mail: martine.peumans@pibo.be

 
akkerbouw